Vikten av cirkulär ekonomi och hållbar tillväxt

Ta tillvara på möjligheterna och sluta slösa på resurserna

Snabb förändring och innovation som är hållbar och cirkulär är viktig för Sverige 
Digitalisering, snabbare förändringar i omvärlden, miljöhot, resursbrist, nya konkurrenter och nya företagsidéer skapar en massa möjligheter att ta tillvara på och en hel del utmaningar att hantera.

Capiro AB ska vara den självklara partnern när det gäller att medverka till att skapa tillväxt och värde genom att stötta företag och organisationer så att nya idéer, ny teknik och ny kompetens kan tas tillvara och förverkligas på ett så cirkulärt och hållbart sätt som möjligt. Det gäller såväl för företag i de tidiga etableringsfaserna som för mogna företag och organisationer som verkat länge på marknaden.

Capiro AB är medlemmar i CirEko och är utbildade i CBMC, Circular Business Model Canvas. Vi kan agera seminarieledare och bollplank mot cirkulärt anpassade affärsmodeller och kan stötta företag i att öka medvetenheten om möjligheterna som en cirkulärt anpassad verksamhet kan ge. Vi kan agera förändringsledare i företagens förändringsresa mot en cirkulär omställning.