Capiros historik

Startade 1998

Capiro  AB startade i Stockholm 1998 och har under merparten av tiden fokuserat på projektledning, verksamhetsrelaterade managementfrågor och verksamhetsutveckling kopplat till digitalisering inom olika branscher i medelstora till stora företag och organisationer. Vi är generalister sett till branscher och uppdrag. På senare tid har vi allt mer engagerat oss i frågor om hållbar utveckling mot en mer cirkulär ekonomi.

Under det senaste åren har vi även jobbat med operativt stöd till startups - företag i de tidiga etableringsfaserna.

Sedan flytten 2016 från Stockholm till Oskarshamnsområdet har Capiro bl.a. stöttat eHälsomyndigheten i etableringen i Kalmar, agerat projektledare för olika projekt och aktiviteter inom Teknikcollege Östra Småland samt Oskarshamns kommun, samordnat vissa aktiviteter inom Investerare Sydost samt agerar samordnare för programmet Oskarshamnsbygdens våtmarkssatsningar som initierats av Viråns och Oskarshamnsbygdens vattenråd tillsammans med Marströmmens vattenråd.