Verksamhetskonsulterna som hjälper sina kunder att skapa värde och tillväxt på ett mer hållbart och cirkulärt sätt

Vi kan hjälpa dig med din cirkulära omställning

Capiro AB är ett litet familjeföretag med kompetenta medarbetare och ett brett nätverk som verkar för värdeskapande och tillväxt i Sverige. Vi kan hjälpa dig som företagare att se över hur din affärsmodell kan bli mer cirkulär och stötta dig i din verksamhetsförändring.

Vi har lång och bred erfarenhet av verksamhetsutveckling inom många branscher och vi brinner för de affärsmöjligheter som en hållbar och cirkulär ekonomi kan ge.

Vi investerar även kompetens, tid och ibland pengar i startups.