Vi kan hjälpa organisationer att skapa värde och tillväxt på ett mer hållbart och cirkulärt sätt

Kort om Capiro

Capiro  AB startade i Stockholm 1998 och har under merparten av tiden fokuserat på projektledning, verksamhetsrelaterade managementfrågor och verksamhetsutveckling kopplat till digitalisering inom olika branscher i medelstora till stora företag och organisationer. Vi är generalister sett till branscher och uppdrag. På senare tid har vi allt mer engagerat oss i frågor om hållbar utveckling mot en mer cirkulär ekonomi.

Under det senaste åren har vi även jobbat med operativt stöd till startups - företag i de tidiga etableringsfaserna.

Sedan flytten 2016 från Stockholm till Oskarshamnsområdet har Capiro bl.a. stöttat eHälsomyndigheten i etableringen i Kalmar, agerat projektledare för olika projekt och aktiviteter inom Teknikcollege Östra Småland samt Oskarshamns kommun, samordnat vissa aktiviteter inom Investerare Sydost samt agerat samordnare för programmet Oskarshamnsbygdens våtmarkssatsningar som initierats av Viråns och Oskarshamnsbygdens vattenråd tillsammans med Marströmmens vattenråd. 

Vikten av omställning till en hållbar och cirkulär ekonomi

Jordens resurser räcker inte till om vi fortsätter att bete oss som vi hittills har gjort. Digitalisering, snabbare förändringar i omvärlden, miljöhot, resursbrist, nya konkurrenter och nya företagsidéer skapar en massa möjligheter att ta tillvara på och en hel del utmaningar att hantera.  Capiro AB kan  stötta företag och organisationer så att nya idéer, ny teknik och ny kompetens kan tas tillvara och förverkligas på ett så cirkulärt och hållbart sätt som möjligt. Det gäller såväl för företag i de tidiga etableringsfaserna som för mogna företag och organisationer som verkat länge på marknaden.

Vi kan agera seminarieledare och bollplank mot cirkulärt anpassade affärsmodeller och kan stötta företag i att öka medvetenheten om möjligheterna som en cirkulärt anpassad verksamhet kan ge. Vi kan agera förändringsledare i företagens förändringsresa mot en cirkulär omställning.

 

Capiro är medlemmar i CirEko, näringslivets arena för cirkulära affärer. https://cireko.se 

Anna-Karin har även rollen som regional utvecklare för CirEko i Kalmar län.