Mer om Capiro

Lång och bred erfarenhet

Vad vi på kan Capiro hjälpa till med
Vi har samlat på oss mångårig erfarenhet och verkar för att nya företag och affärsmöjligheter ska kunna etableras samt att befintliga företag och organisationer ska kunna vidareutvecklas och växa på ett cirkulärt och hållbart sätt.

Vår erfarenhet delar vi med oss till företag i de tidiga etableringsfaserna samt till mogna företag och organisationer som vill vidareutvecklas. Capiro stöttar företag på ett flexibelt sätt utan omständlig administration. Det ska vara enkelt, effektivt och trevligt att arbeta med oss. Lösningarna ska passa ert företag. Lite exempel: 

  • Förändringsledning mot cirkulär och hållbar omställning
  • Seminarieledning exempelvis inom CBMC - Circular Business Model Canvas
  • Workshopledare cirkulär ekonomi och företagsamhet
  • Affärsplaner, strategiarbete
  • Mentor, coach till ägare, ledning och projektledning
  • Inhyrd CEO, CFO och CIO
  • Projektetablering och projektledning för att snabbt få viktiga funktioner, lösningar och ändringar på plats
  • Administration kring bolagsetablering
  • Styrelsearbete