Kan man vara verksamhetskonsult och livsstilsförändrare samtidigt?

Ja, det kan man om man är nyfiken, lite modig och vill ägna sig åt det som känns meningsfullt.

Efter ett intensivt arbetsliv i Stockholm flyttade vi 2016 till en skogsfastighet vid havet strax söder om Oskarshamn. 

Numera arbetar vi även med plats- och verksamhetsutveckling med vår skogsfastighet som bas. 2022 startade vi även upp en småskalig verksamhet inom naturturism. Vill du veta mer? 

Anna-Karin Swärd
Anna-Karin har varit yrkesverksam i drygt 35 år och har bred och djup erfarenhet av projektledning, verksamhets- och processförändring, ofta kopplat till digitalisering, i olika verksamheter och branscher. Anna-Karin har ofta agerat länk mellan verksamhet och IT med fokus på affärsnytta för hållbart och cirkulärt värdeskapande och har erfarenhet av styrelsearbete i mindre bolag.

Efter flytten från Stockholm har Anna-Karin allt mer engagerat sig i frågor som handlar om en cirkulär omställning av näringsliv och samhälle. Anna-Karin är bl. a. certifierad Circula workshopledare och har även rollen som regional utvecklare för CirEko i Kalmar län.

 

Ulf Hultqvist
Ulf har varit yrkesverksam i över 30 år vilket har givit honom omfattande operativ erfarenhet av ledningsfrågor i såväl stora organisationer med komplexa utvecklingsprojekt som i inledningsfasen av ett företags levnad. Ulf har haft linjechefs- och projektledarroller i en uppsjö av olika verksamheter och branscher. Genom en mängd olika styrelseuppdrag har Ulf samlat på sig en gedigen kunskap kring styrelsens roll och ansvar. 

Ulf agerar även samordnare i skogs-, fiske- och vattenvård samt vattenfördröjande åtgärder, s k Water Management.

 

Vad kan vi på Capiro hjälpa till med?

Vi har samlat på oss mångårig erfarenhet och verkar för att nya företag och affärsmöjligheter ska kunna etableras samt att befintliga företag och organisationer ska kunna vidareutvecklas och växa på ett cirkulärt och hållbart sätt. Vår erfarenhet delar vi med oss till företag i de tidiga etableringsfaserna samt till mogna företag och organisationer som vill vidareutvecklas. Capiro stöttar företag på ett flexibelt sätt utan omständlig administration. Det ska vara enkelt, effektivt och trevligt att arbeta med oss. Lösningarna ska passa ert företag. Några exempel: 

  • Förändringsledning mot cirkulär och hållbar omställning
  • Seminarieledning exempelvis inom CBMC - Circular Business Model Canvas
  • Workshopledare cirkulär ekonomi och företagsamhet
  • Affärsplaner, strategiarbete
  • Mentor, coach till ägare, ledning och projektledning
  • Inhyrd CEO, CFO och CIO
  • Projektetablering och projektledning för att snabbt få viktiga funktioner, lösningar och ändringar på plats
  • Administration kring bolagsetablering
  • Styrelsearbete - både Anna-Karin och Ulf har genomgått diplomutbildning i styrelsearbete genom Stockholms Handelskammare.

Båthuset - en annorlunda mötesplats 

För den lilla gruppen som vill komma långt bort från den dagliga verksamheten och samtidigt vill vara nära Oskarshamn.

Fr o m 2023 kommer det finnas möjlighet att boka båthuset för möten dagtid under vår och höst. Det passar för små arbets- och ledningsgrupper som vill mötas i en hållbar, annorlunda och ostörd miljö i naturen - en plats där skogen, klipporna och havet möts. Mer information kommer inom kort. 

Lär dig något nytt

Vi kan även erbjuda miniutbildningar i cirkulär ekonomi, personlig förändringsledning och småskalig biokolsproduktion i samband med mötesbokningar i båthuset.

Vill du ha en kick off för hela företaget eller en avdelning och behöver komma igång på ett kreativt sätt. Då kan vi komma till dig och hålla en Circula workshop.