Capiros ägare

Anna-Karin och Ulf gillar problemlösning och frågor som handlar om omställning mot en mer cirkulär ekonomi och hållbar tillväxt.

Anna-Karin Swärd
Anna-Karin har varit yrkesverksam i drygt 35 år och har bred och djup erfarenhet av projektledning, verksamhets- och processförändring kopplat till digitalisering i olika verksamheter och branscher.
Anna-Karin agerar ofta länk mellan verksamhet och IT med fokus på affärsnytta för hållbart och cirkulärt värdeskapande och har erfarenhet av styrelsearbete i mindre bolag. Anna-Karin är certifierad Cirkula workshopledare.

Ulf Hultqvist
Ulf har varit yrkesverksam i 30 år vilket har givit honom omfattande operativ erfarenhet av ledningsfrågor i såväl stora organisationer med komplexa utvecklingsprojekt som i inledningsfasen av ett företags levnad. Ulf har haft linjechefs- och projektledarroller i en uppsjö av olika verksamheter och branscher. Genom en mängd olika styrelseuppdrag har Ulf samlat på sig en gedigen kunskap kring styrelsens roll och ansvar. Ulf agerar även samordnare i skogs-, fiske- och vattenvård samt vattenfördröjande åtgärder, s k Water Management.

 

Både Anna-Karin och Ulf har genomgått diplomutbildning i styrelsearbete genom Stockholms Handelskammare och i CBMC - Circular Business Model Canvas via CirEko.